Nosaltres

Composició del CSG

Composició del CSG

El Consorci Sanitari del Garraf és una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius.

El Consorci Sanitari del Garraf està format per:

Presidenta

Sra. Neus Lloveras i Massana, com a Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Vicepresidenta

Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, com a Alcaldessa de Canyelles

Vocals

Sra. Montserrat Carreras Garcia, com a Alcaldessa de Cunit

Sr. Joaquím Mas i Rius, com a Alcalde d’Olivella

Sra. Mònica Miquel i Serdà, com a Alcaldessa de Cubelles

Sr. Miquel Forns i Fusté, com a Alcalde de Sitges

Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, com a Alcaldessa de Canyelles

Sra. Anna Gabaldà i Felipe, com a Alcaldessa de Sant Pere de Ribes

Sr. Emili Villar i Pernas, en nom i representació del pratronat de la Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil

Sra. Francesc Xavier Sánchez i Vera, en nom i representació del pratronat de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat.

Secretari

Sr. Josep Gomáriz i Meseguer

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals