Nosaltres

Codi Ètic

El CSG disposa d'un codi ètic que especifiquem íntegrament a continuació. Clica la imatge per visualitzar i descarregar el fulletó.

CSG es compromet a: 

 -   Procurar a les persones ateses als nostres Centres una atenció sanitària i social excel·lent adaptada als recursos existents i des d’una visió global, biològica, psicològica, social i espiritual.

-   Respectar els principis fonamentals de la ètica envers els pacients, els professionals i la comunitat i els seus drets.

-   Vetllar per la millora de la qualitat de la assistència i per a la utilització dels recursos de forma equitativa.

-   Tractar als pacients amb respecte i vetllar per la seva qualitat de vida i de mort.

-   Procurar, com a centre docent, que els seus estudiants rebin els coneixements, habilitats, capacitats i actituds que els permetin completar la seva formació amb excel·lència.

 

El CSG garanteix: 
 
 Igualtat

-   Mitjançant les seves polítiques organitzatives, donant un tracte per igual a tothom, sense fer diferències per  la seva condició socioeconòmica, ètnica, sexe, llengua, discapacitat, religió o diferents creences.

Autonomia

-   Respectant el dret dels usuaris a participar en la presa de decisions en relació a la seva salut i la seva assistència, respectant el dret a la intimitat personal i el dret a la guarda de la confidencialitat de tots els aspectes que es relacionin amb la seva persona i la seva salut.

-   Facilitant als pacients la possibilitat de manifestar les seves preferències en com voldrien ser tractats  si no poguessin dir-ho, donant a conèixer el document de Voluntats anticipades.

Informació

-   Establint procediments específics per a garantir que la presa de decisions en relació a la salut i l’assistència dels malalts sigui sostinguda per una informació precisa a la que el malalt hagi prestat el seu consentiment. Això inclou no només el procediment i documentació del consentiment informat sinó també la pertinent informació per al consentiment, sobretot en situacions de processos invasius, actes anestèsics, transfusions, ingrés, trasllat i alta.

Bon govern

-   Basant la política de recursos humans en el respecte mutu. Afavorint la formació continuada, la participació, la co-responsabilitat, el treball en equip, la promoció professional i el desenvolupament personal; tot i tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona atesa.

-   Adequant les actuacions institucionals respecte a la publicitat, la comercialització de serveis, les contractacions, i els procediments econòmico-financers.

Continuïtat assistencial

-   Mantenint la continuïtat al llarg de les diferents condicions evolutives dels processos assistencials, mitjançant les polítiques i normatives que emmarquen l’actuació professional en l’àmbit de l’assistència.

 

 

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals