Notícia

Notícia

El CSG treballa per una atenció especialitzada en el control del dolor del pacient ingressat
11.11.15

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) va posar en marxa el projecte Cap a un hospital sense dolor l’any 2014, amb l’objectiu de garantir que els pacients ingressats a l’hospital tinguessin el mínim dolor possible. Per poder aconseguir aquesta fita, es va crear un grup de treball interdisciplinar format per metges i infermeres del CSG, que ha estat l’encarregat d’unificar criteris i protocols d’actuació en el control i maneig del dolor, i  ha vetllat per la establir bones pràctiques en aquest àmbit.

 

Què s’ha aconseguit?

Durant el primer any d’implantació del projecte, el CSG ha aconseguit millorar tots els indicadors avaluats respecte la situació de partida. Destaca el gran augment que ha hagut en el registre i l’avaluació periòdica del dolor (és a dir, el número de pacients als que es pregunta de manera continuada quin és el seu grau de dolor durant l’ingrés) que ha passat del 30,9% al 67,6%, i en la revaloració del dolor després de l’analgèsia (a quants pacients se’ls ha preguntat de nou si tenen dolor després de prendre analgèsics) que era del 37,9%, i enguany és del 86,1%. A més també s’ha millorat un 7,6% l’efectivitat dels tractaments, i la informació i educació al pacient que abans era de l’1,37% i actualment és del 60,4%.

Com es controla el dolor dels pacients ingressats al CSG?

Per poder controlar el dolor del pacient ingressat s’ha dissenyat un protocol que segueix tot el personal assistencial del CSG. Quan el pacient ingressa a l’hospital rep un tríptic informatiu que explica el procediment que es seguirà per controlar el seu dolor: les infermeres li mostraran un regle que conté una escala de l’1 al 10, en la que hauran d’indicar quin nivell de dolor tenen. Aquest procediment es repetirà en diverses ocasions al llarg de la seva estada a l’hospital. El metge responsable ajustarà el tractament segons les necessitats del pacient. També es valorarà si el malalt necessita suport emocional.

 

Segons la Júlia Ferreras, metgessa referent de la Unitat del Dolor i membre del grup de treball del dolor del CSG, “Hem posat totes les nostres forces en aquest projecte perquè el control del dolor és un dret que tenen tots els pacients. La nostra missió és proporcionar una atenció especialitzada en el control del dolor, ja que això aportarà una sèrie de beneficis pel pacient: contribuirà en la seva milloria clínica, recuperant-se més ràpid i amb menys complicacions”.

 

L’èxit d’aquest projecte ha estat possible gràcies a la gran implicació de tots els professionals del CSG i la feina i dedicació del grup de treball del dolor, que dia dia treballen per la millora contínua en l’atenció assistencial al ciutadà.

 

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals