Notícia

Notícia

La Unitat de Malaltia d’Alzheimer del CSG centralitza el diagnòstic i tractament de pacients amb demències a la comarca
21.09.10

Especialistes de diferents àmbits treballen conjuntament per valorar de manera integral els pacients amb demència al Garraf, que després supervisen el metges de família

La Unitat de Malaltia d’Alzheimer i altres trastorns cognitius del Garraf (UMAG) centralitza, des del passat mes de març, l’atenció a les persones amb demència al territori. La creació de la Unitat té com a objectiu principal agilitzar el diagnòstic precoç de la malaltia en les seves primeres fases i unificar els criteris d’atenció.

En aquests moments, l’equip de la UMAG, format per metges especialistes en geriatria i neurologia, professionals de treball social, infermeria, neuropsicologia i fisioteràpia, treballa de manera conjunta en la valoració, el diagnòstic i el tractament de persones que pateixen algun tipus de demència. El treball multidisciplinari permet tenir una visió global del malalt, la qual cosa permet oferir-li una assistència integral, des de la vessant més clínica a la social, amb la possibilitat d’accedir a recursos sociosanitaris en funció de cada cas.

Perquè crear una unitat especialitzada?

La idea de crear equips especialitzats en el diagnòstic de les demències sorgeix del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, en el que es recull la necessitat de donar resposta a un problema creixent com són les demències. Aquestes unitats diagnostiquen, però amb la novetat que és el metge de família qui desenvolupa un paper més actiu en el seguiment i control del malalt. D’aquesta manera, s’evita que aquestes persones hagin d’esperar-se per visitar l’especialista, ja que la tasca de seguiment la fa l’equip d’atenció primària, que compta amb el suport de la UMAG, si cal tornar a valorar o canviar el tractament a mesura que evoluciona la malaltia.

Què és la demència?

La demència és una malaltia degenerativa que es caracteritza per un deteriorament neurològic progressiu que va associat a alteracions graduals  de les activitats funcionals i socials de la vida diària i que en molts casos s’acompanya d'alteracions conductuals. Aquesta malaltia genera grans necessitats a nivell sanitari i social. A Catalunya, les xifres posen de manifest la necessitat d’instaurar mesures per al tractament de demències com ara l’Alzheimer, que és la demència més freqüent . Només a Catalunya hi ha 100.000 persones diagnosticades de demència i aquesta afecta entre el 5-10% de persones majors de 65 anys. Sovint, la demència és causa dependència (60% dels casos) i els cuidadors suporten el 70% del pes econòmic.

Aquesta malaltia, associada generalment a l’edat avançada, experimentarà un creixement en el futur a causa de l’envelliment de la població. És per aquest motiu que des de les institucions sanitàries s’estan implantant noves maneres d’atendre aquestes persones, amb la fi que gaudeixin de la màxima qualitat de vida en el transcurs de la malaltia.

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300