Notícia

Notícia

El Consorci Sanitari del Garraf, centre promotor de la salut
06.03.10

El Consorci Sanitari del Garraf ha entrat a formar part de la Xarxa Catalana d’Hospitals Promotors de la Salut (XCHPS), la qual està integrada dins de la xarxa internacional del mateix nom (International Network Health Promoting Hospitals). Aquesta xarxa és una iniciativa internacional impulsada per l’Organització Mundial de la Salut des de l’any 1992 i que té com a objectiu principal desenvolupar accions promotores de la salut des de les institucions hospitalàries. 

Ser hospital promotor de la salut significa que, a banda de desenvolupar les activitats curatives i rehabilitadores que li són pròpies, participa activament en la millora de la promoció de la salut de la població i de la sostenibilitat del medi ambient. Aquestes accions es duen a terme a través de la creació d’iniciatives de foment de la informació que es dóna al pacient sobre recomanacions o accions orientades a prevenir malalties, sobretot pel que fa a les cròniques més prevalents, o a pal·liar els seus efectes un cop ja diagnosticades.  

Les línies de treball que marca la xarxa  són l’establiment i promoció d’estratègies de promoció de la salut, el foment de la comunicació amb els pacients, a través d’informació clara i comprensible i d’una bona senyalització de les instal·lacions, i la promoció de la sostenibilitat mediambiental.  

Des del Consorci Sanitari del Garraf es començarà a treballar les línies de millora de la senyalització i de la informació que rep l’usuari tant a les instal·lacions de l’Hospital Sant Antoni Abat, com a l’Hospital Residència Sant Camil. Aquestes àrees comporten una revisió de la documentació que es lliura en els diferents serveis per tal de comprovar els nivells de comprensibilitat, que alhora contribuiran també a detectar en quins moments o davant quines patologies és necessari reforçar la informació al pacient i els seus familiars. A més a més, s’avaluarà la senyalització dels centres per tal d’adoptar mesures que afavoreixin la circulació dins de les instal·lacions. 

Actualment, la xarxa europea d’hospitals promotors de la salut la constitueixen més de 800 centres, organitzats en una trentena de xarxes regionals. Per mitjà d’aquesta xarxa, la promoció de la salut s’està convertint en part integral del procés d’atenció sanitària, íntimament relacionat amb aspectes clínics, educatius, de comportament i d’organització dels centres sanitaris.

 

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals