Notícia

Notícia

La Unitat de Diagnòstic Ràpid del CSG és la que més casos de càncer diagnostica a Catalunya
04.01.10

És també la que menys demora de primeres visites té

La rapidesa del procés diagnòstic ajuda a reduir l’impacte emocional en els pacients

Els usuaris valoren molt positivament la proximitat, l’accessibilitat i la informació que reben

Des del 2005, s’ha produït un increment de visites del 20% anual

La Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) del Consorci Sanitari del Garraf és una unitat funcional alternativa a l’hospitalització convencional que té com a objectiu realitzar el diagnòstic àgil de malalties potencialment greus establint circuits ràpids i reduir els ingressos hospitalaris.

El model d’unitat és únic a Catalunya, ja que es caracteritza per la seva multidisciplinarietat (abasta pràcticament la totalitat de localitzacions de càncer i no només les que es recullen al Pla Director d’Oncologia, és a dir, colorectal, de pulmó i de mama), i els bons resultats. “Segons les dades extretes de diversos estudis realitzats des del centre, la UDR del CSG és actualment la que més diagnòstics de càncer realitza, 197 el 2008 i la que té menys demora de primeres visites en comparació amb la resta del territori català”, explica el Dr. Joaquim Torné, responsable de la Unitat.

Per poder obtenir tan bons resultats, la UDR compta amb set professionals i la implicació i suport de la resta d’especialistes i infermeres de la organització. La Pilar Puig, infermera de la UDR, reconeix la col•laboració dels serveis centrals del CSG (radiologia, endoscòpia, anatomia patològica, i altres especialitats) ja que “és bàsica pel bon funcionament de la Unitat” i destaca l’accessibilitat d’aquests serveis quan es demana alguna cosa de la UDR.

La proximitat i accessibilitat dels professionals a l’hora de resoldre dubtes o donar suport a aquests pacients és bàsica. Els malalts i familiars poden contactar durant el temps que dura el procés de diagnòstic per consultar dubtes, demanar consells o simplement transmetre els seus neguits. “Els més de 20 minuts destinats a cada visita i la rapidesa del procés ajuden a reduir l’impacte emocional en els pacients, que valoren molt positivament la proximitat, l’accessibilitat i la informació detallada que se’ls hi dóna als pacients sobre el procés, les proves i les seves respectives preparacions”, explica la Pilar Puig.LA UDR en xifres

Des de l’inici de l’activitat l’any 2005, el percentatge de pacients que s’han visitat ha anat augmentat al voltant del 20% anual fins a situar-se en prop de 700 usuaris atesos el 2008. És destacable que la gran part d’aquestes derivacions cap a la unitat, un 48%, provenen directament de l’Atenció Primària, seguit d’un 22% del Servei d’Urgències i un 21% de Consultes Externes.

Les patologies que suposen més motius de consulta són les sospites de neoplàstia colonorectal i de mama, seguides d’altres com anèmies, síndromes tòxiques o neoplàsies de pulmó.

Gràcies als circuits ràpids s’ha pogut detectar 197 casos de càncer i procedir al seu tractament d’una manera significativament més àgil que emprant els circuits convencionals.

La mitjana d’espera per la primera visita s’estableix en 4,59 dies i es compleixen de manera força acceptable els terminis que marca el Departament de Salut pel que fa al procés diagnòstic.

A més a més, l’existència de la unitat redueix el nombre d’ingressos hospitalaris en pacients amb sospita de càncer. Només el 2008, es va produir un estalvi d’ingrés del 37% sobre el total de malalts visitats a la UDR del CSG.

Si comparem les nostres xifres amb la UDR de l’Hospital de Granollers, centre pioner a Catalunya en aquest tipus de servei, observem que estem per sobre en aspectes clau com la demora de primeres visites (4,5% CSG, i 4,9% a Granollers), un nivell d’adequació més alt i un 37% d’estalvi d’ingrés al CSG front un 53%, la qual cosa suposa un 2% davant un 7% a l’altre hospital.

Quant al futur, el Dr. Torné, explica que “les aspiracions de la unitat passen per ampliar progressivament les especialitats per tal que es pugui detectar ràpidament un cas de qualsevol tipus de càncer”.

 

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals