Nosaltres

Obert

Aquí pots trobar per ordre cronològic les noves licitacions i concursos, així com les adjudicacions, tant provisionals com definitives dels expedients de contractació de l'organització.

El Consorci Sanitari del Garraf està adherit als concursos que es gestionen des del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Per a més informació, clicar aquí.

Nota: Els plecs de clàusules administratives i altres informacions complementàries es publiquen mitjançant una aplicació que garanteix la data de publicació i la integritat de la informació segons la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Accesos directes concursos :
Veure adjudicacions definitives :
CP 2017-05 Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Descripció:

Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Import:

4.109.600 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

21-06-17 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Residència Sant Camil - Ronda Sant Camil s/n - Sant Pere de Ribes
Dia: 03-07-17 / 10:00h

Estat:

Obert

Esmena de Plecs:

Data d'incorporació a la web: 11-05-17 / 14:19h

Descarregar PDF

Annexes Editables - Plec de Clàusules Administratvies:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:22h

Descarregar DOC

Quadre de Característiques Específiques:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:19h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:18h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:17h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques - Annex 1, 2 i 3:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:16h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques - Annex 4, 5 i 6:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:16h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques - Annex 7:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:15h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques - Annex 8:

Data d'incorporació a la web: 24-04-17 / 13:09h

Descarregar PDF


Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals