Nosaltres

Obert

Aquí pots trobar per ordre cronològic les noves licitacions i concursos, així com les adjudicacions, tant provisionals com definitives dels expedients de contractació de l'organització.

El Consorci Sanitari del Garraf està adherit als concursos que es gestionen des del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Per a més informació, clicar aquí.

Nota: Els plecs de clàusules administratives i altres informacions complementàries es publiquen mitjançant una aplicació que garanteix la data de publicació i la integritat de la informació segons la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Accesos directes concursos :
Veure adjudicacions definitives :

En aquests moments no hi ha cap concurs o licitació.

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals