Adjudicació definitiva

Veure adjudicacions definitives :

2017

CP 2017-01 Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Descripció:

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Import:

38.400 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds:

15-02-17 / 14:00h

Apertura pública:

Lloc: Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, 08810 - Sant Pere de Ribes
Dia: 08-03-17 / 10:00h

Estat:

Adjudicació definitiva

Anunci de Formalització:

Data d'incorporació a la web: 10-04-17 / 13:00h

Descarregar PDF

Resolució d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 27-03-17 / 15:35h

Descarregar PDF

Acta d'Obertura sobre 2 i Proposta d'Adjudicació:

Data d'incorporació a la web: 09-03-17 / 11:14h

Descarregar PDF

Acta Obertura sobre 1 - Documentació General:

Data d'incorporació a la web: 01-03-17 / 13:40h

Descarregar PDF

Quadre de Característiques:

Data d'incorporació a la web: 16-01-17 / 16:32h

Descarregar PDF

Plec de Prescripcions Tècniques:

Data d'incorporació a la web: 16-01-17 / 16:31h

Descarregar PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars:

Data d'incorporació a la web: 16-01-17 / 16:30h

Descarregar PDF

Documentació prèvia:

Data d'incorporació a la web: 16-01-17 / 16:30h

Descarregar PDF


Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals