Nosaltres

Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya

Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

7 de juny de 2011 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques de postgrau Màster en Gestió dels programes de Prevenció, Vigilància i Control de les Infeccións.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf
  • Expedir la certificació de l'activitat superada, especificant el tipus d'activitat, la qualificació i el període en què s'han cursat.
  • Facilitar els mitjans necessaris per a les pràctiques.
Obligacions de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
  • Controlar l'assistència dels alumnes als cursos i seminaris i el compliment dels requisits que es determinin.
  • Incorporar al certificat de l'activitat elaborat pel CSG, el nombre de crèdits acreditats.
  • Facilitar els mitjans necessaris per a les pràctiques.
Període de vigència

Indefinit

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals