Nosaltres

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Conveni de Cessió Temporal a Precari del Terreny Municipal

Data de signatura del conveni

30 de març de 2012

Objecte del conveni

Cessió temporal i en precari del terreny municipal d'equipament del carrer Sant Roc (Ronda Ibčrica, 133) per a la utilització com aparcament  de vehicles del CSG.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf
  • Destinar el terreny únicament i exclusiva a l'aparcament de vehicles de la seva organització.
  • El CSG es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a l'Ajuntament en relació als danys que es puguin produir a persones i a béns com a conseqüčncia de l'us del terreny.
  • Respectar sempre les decisions que adopti l'Ajuntament en relació al terreny.
  • No autoritzar o cedir l'ús a una tercera persona ni efectuar accions que puguin produir molčsties als veďns.
  • Realitzar els serveis de neteja i manteniment del terreny.
Obligacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
  • L'Ajuntament no té cap obligació sobre aquest conveni. 
Període de vigčncia

Indefinit

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals