Nosaltres

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Conveni Unitat de Patologia Mamària

Data de signatura del conveni

2 de maig de 2013 

Objecte del conveni

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf per a la creació de la Unitat de Patologia Mamària Alt Penedès-Garraf.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf
 • Manteniment de la base de dades (correctiu i evolutiu)
 • Gestió d'usuaris (control accés)
 • Còpies de seguretat i procediments de restauració
 • Registre d'accessos.
 • Garantir la seguretat de les estacions de treball que tenen accés a aquesta aplicació. produeixin.
Obligacions del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
 • Configuració de tallafocs per tal de permetre l'accés web al registre des de qualsevol PC de l'hospital.
 • Incloure tota la informació relativa a aquesta cessió de dades en el Document de Seguretat.
 • Garantir la seguretat de les estacions de treball que tenen accés a aquesta aplicació.
Període de vigència

Indefinit

 

Conveni Aliança Estratègica

Data de signatura de l'acord

22 de juliol de 2013

Objecte del conveni

Millorar l'assistència sanitària de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, tant en qualitat assistèncial com en serveis, des d'una visió integrada de serveis públics.

Optimitzar la gestió de recursos existents en cada moment, mitjançant tot tipus de sinèrgies entre el CSAP i el CSG, arribant al nivell d'integració que més ho faciliti, i comptant amb altres dispositius del territori.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf
 • Definir les línies estratègiques de la col·laboració segons els objectius d'aquesta aliança estratègica. 
 • Constituir grups de treball conjunts per a la concreció de les expressades línies de col·laboració.
 • Tractar i resoldre les incidències que plantegi la interpretació i execució del present conveni marc i el seu desencolupament en els corresponents convenis específics.
 • Proposar les mesures necessàries a fi de millora de les prestacions convingudes.
 • Altres aspectes que es considerin per la bona finalitat d'aquesta aliança.
Obligacions del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
 • Definir les línies estratègiques de la col·laboració segons els objectius d'aquesta aliança estratègica. 
 • Constituir grups de treball conjunts per a la concreció de les expressades línies de col·laboració.
 • Tractar i resoldre les incidències que plantegi la interpretació i execució del present conveni marc i el seu desencolupament en els corresponents convenis específics.
 • Proposar les mesures necessàries a fi de millora de les prestacions convingudes.
 • Altres aspectes que es considerin per la bona finalitat d'aquesta aliança.
Període de vigència

Indefinit

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals