Nosaltres

Universitat Oberta de Catalunya

Conveni de PrÓctiques

Data de signatura del conveni

1 de juliol de 2015 

Objecte del conveni

Realitzaciˇ de prÓctiques presencials i semipresencials o virtuals.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf
 • El CSG ha d'assignar un tutor o tutora a l'estudiant de prÓctiques.
 • Acollir l'estudiant i organitzar l'activitat d'acord amb el projecte formatiu.
 • Facilitar el desenvolupament i supervisar les prÓctiques als estudiants.
 • Emetre els informes finals i l'informe de seguiment intermedi.
 • Preservar la confidencialitat en relaciˇ amb qualsevol informaciˇ que tingui de l'estudiant.
 • Comunicar al tutor acadŔmic de la UOC les incidŔncies que es produeixin.
Obligacions de la Universitat Oberta de Catalunya
 • La UOC es compromet a nomenar un tutor acadŔmic de les prÓctiques de l'estudiant.
 • La realitzaciˇ de les prÓctiques al CSG Ús de caire estrictament acadŔmic; durant la seva estada no ha d'assumir cap responsabilitat professional del CSG.
 • Les prÓctiques no contrauen cap tipus de lligam laboral. 
 • Els estudiants estan coberts per una assegurÓnša d'accidents i una de responsabilitat civil, ambdues contractades per la UOC.
 • Un cop acabades les prÓctiques la universitat ha d'expedir un certificat amb la durada i descripciˇ de les prÓctiques i activitats desenvolupades.
PerÝode de vigŔncia

Indefinit

Hospital Residència Sant Camil - Seu:
Ronda Sant Camil s/n, 08810, Sant Pere de Ribes. Tel: 938960025
Hospital Sant Antoni Abat:
C/Sant Josep 21-23, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938931616
Centre de Rehabilitació:
Rambla Exposició 87, 08800, Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938147300
Professionals