L’ús del lloc www.csg.cat implica la lectura i acceptació, sense reserves, d’aquest avís legal. El lloc www.csg.cat és un domini d’internet de titularitat del Consorci Sanitari del Garraf.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense l'autorització prèvia del Consorci Sanitari del Garraf.

 

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades recollides en el portal www.csg.cat, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Consorci Sanitari del Garraf amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats, informar-vos dels productes, activitats i serveis sanitaris, així com per a dur a terme estudis estadístics per millorar els serveis sanitaris prestats als usuaris. En aquest sentit, consentiu de forma expressa a que les vostres dades siguin tractades pel Consorci Sanitari del Garraf amb les finalitats indicades anteriorment.

Així mateix, us informem que podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el centre del Consorci Sanitari del Garraf on es realitzin el serveis sol·licitats.

 

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem de les nostres dades identificatives:

Consorci Sanitari del Garraf
NIF: Q0801633i
Ronda Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 00 25
Fax: 93 896 12 87

El Consorci Sanitari del Garraf està inscrit en el Registre d’Entitas Locals de Catalunya amb el Codi d’Identificació 9831530008.

 

Responsabilitat del Consorci Sanitari del Garraf

L’accés als elements i a la informació continguda en aquesta pàgina web, la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat es poden veure impedits, dificultats o interromputs per circumstàncies que escapin al control del Consorci Sanitari del Garraf.

El CSG no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, averies telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per a qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

Els materials ubicats en aquest web poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els enllaços o links que conté el web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals el CSG no exerceix cap tipus de control.

 

Responsabilitat dels usuaris

L’usuari del web ho fa al seu compte i risc. El CSG no podrà ser considerada responsable dels danys derivats de la utilització del web, ni per actuacions realitzades sobre la base de la informació que en aquest s’hi faciliti.

L’usuari no està autoritzat a utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació alguna amb l’entitat, col·laboració o suport. No es permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat. No estan autoritzats els enllaços des de planes que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

 

Jurisdicció i Llei aplicable

El present advertiment es regeix per la legislació espanyola.

Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en el present advertiment serà sotmès als tribunals de Vilanova i la Geltrú, així com als que correspongui mitjançant la via de recurs o per matèria.

 

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, les fotografies, gràfics, imatges, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codi font són propietat intel·lectual del CSG o de tercers i queden protegits per la legislació espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.

Els actes d’explotació només podran ser realitzats prèvia autorització expressa del CSG i sempre que es faci referència explícita a la titularitat del CSG dels mencionats drets de propietat intel·lectual.

El CSG es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.