EL CSG posa en marxa el projecte TINCSON

L'objectiu és vetllar pel bon descans dels pacients ingressats

DIA MUNDIAL DEL SON

15 de març de 2019

 

 

Sant Pere de Ribes, 15 de març de 2019.- El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) ha posat en marxa el projecte TINCSON, dormir bé millora la teva salut. L’objectiu d’aquesta iniciativa és vetllar perquè el pacient tingui un bon descans nocturn durant la seva estada a l’hospital, ja que això contribuirà a la seva recuperació.

 

Per iniciar el projecte, alguns professionals van realitzar diverses observacions a les plantes d’hospitalització, per identificar quines  eren  les fonts de soroll i les activitats disruptives que podien interferir en el descans dels pacients durant la nit. També van fer entrevistes a pacients per recollir la seva opinió, i es van reunir amb els professionals del torn de nit per intercanviar idees i suggeriments.

 

Dels resultats obtinguts en aquests estudis realitzats al llarg de diversos mesos, s’ha detallat un llistat de millores a implantar. Algunes de les que ja s’han dut a terme són: canvis organitzatius per tal d’afavorir i respectar el son dels pacients ingressats, revisió de diferents aspectes estructurals, revisió dels sorolls de les rodes dels carros en els que es reparteix la medicació i dels aires condicionats de determinades habitacions i millora de la il·luminació.

 

La llum és el factor que té més impacte en el bon descans dels pacients. Per aquest motiu, una de les iniciatives promogudes a través d’aquest projecte ha estat entregar una llanterna al personal de nit de les plantes perquè, sempre que es puguin, la utilitzin en les visites als pacients en horari nocturn.

 

A part de reorganitzar espais i estructures, també s’han establert algunes recomanacions que els pacients i familiars han de tenir en compte durant l’ingrés: evitar sorolls i llums innecessàries, deixar el mòbil i les alarmes en silenci sempre que sigui possible, intentar que les visites no es facin en hores de descans, respectar les preferències dels altres pacients (televisió, llum...) i procurar parlar amb veu baixa. Per tal de recordar aquests hàbits als pacients, s’han penjat cartells amb recomanacions a totes les unitats d’hospitalització de l’Hospital Sant Antoni Abat i l’Hospital Residència Sant Camil.

 A més, s’ha creat la figura del “professional promotor del descans i el son”, que és la persona encarregada de fer un seguiment de les accions de millora implantades a la unitat, i de vetllar pel descans dels pacients.

 

Dormir bé és beneficiós per la teva salut

El son juga un paper clau en el manteniment de la salut i benestar de les persones. Segons un article publicat per la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut, en general es recomana dormir entre 7 i 9 hores a les persones adultes. A més, asseguren que les persones que dormen tota la nit sense interrupcions, experimenten taxes més baixes de pressió arterial alta, diabetis, obesitat i altres malalties cròniques. Dormir les hores suficients és un dels tres pilars de la bona salut, juntament amb l’alimentació equilibrada i l’activitat física regular.

 

 

 

 

Link a l’article de la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut:  https://promociodelasaluthph.cat/calendari/dia-mundial-del-son/