Actualització de la normativa d’accés restringit d’acompanyants a hospitalització i sociosanitari de l’HCAP, l’HRSC i l’HSAA

Tenint en compte la situació actual de la pandèmia, comencen a aplicar-se noves restriccions als acompanyants

Actualitzem la normativa d'accés d'acompanyants a hospitalització i sociosanitari de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès,  l'Hospital Residència Sant Camil i l’Hospital Sant Antoni Abat. D’acord amb la situació actual de la pandèmia de la COVID-19, s’ha revisat la normativa vigent d’accés als centres del CSAPG, considerant les recomanacions del Catsalut.

Mesures bàsiques:

Distància de seguretat d’1.5 m

Control del flux de pacients i aforament dels espais

Higiene de mans i, sobretot, mascareta quirúrgica en tot moment.

Pel que fa a la presència d’acompanyants, s’autoritza un sol acompanyant per pacient i dia, durant els següents horaris, de dilluns a diumenge:

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Aquesta normativa s'aplica a hospitalització d’aguts. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A i B:

Llit A: a partir de les 12h fins les 14h

Llit B:  a partir de les 18.30 fins les 20.30h

Hospital Residència Sant Camil

Aquesta normativa s'aplica a hospitalització d'aguts i al sociosanitari. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A, llit B i les habitacions individuals:

Llit A i habitacions individuals parells: a partir de les 15.30h fins les 17.30h

Llit B i habitacions individuals senars:  a partir de les 18h fins les 20h

Hospital Sant Antoni Abat

Aquesta normativa s'aplica al sociosanitari. Per evitar la coincidència d'acompanyants en les habitacions compartides, s'establiran horaris diferents pel llit A i llit B:

Llit 1 i habitacions individuals: a partir de les 15.30h fins les 17.30h

Llit 2:  a partir de les 18h fins les 20h

Si l’ingrés a l’habitació, urgent o quirúrgic, es produeix fora de l’horari de visites, es permetrà la presència d’un acompanyant uns minuts. Els acompanyants hauran de quedar-se dins l’habitació, evitant la circulació per l’hospital. La pernoctació està restringida a situacions excepcionals i caldrà autorització de l’equip assistencial.

En el cas de pacients COVID-19 continua la mateixa situació, és a dir, no s’autoritzen acompanyants. Es manté la informació a la família per via telefònica i l’oferiment de videotrucades. 

Hi haurà tant un full informatiu per als pacients com per als acompanyants.

UCI 

Podrà accedir un acompanyant de 12.30h a 13.30h, que inclourà la informació als familiars, i de 18.30h a 19.30h.

Urgències HSAA, HRSC i HCAP

S’autoritza un acompanyant per persona des de l’arribada i fins que ho consideri el metge o infermeria en els pacients de 70 anys o més i  situacions de procés de final de vida, pediàtrics,  menors, persones amb situacions de dependència, discapacitat o portadors de la targeta Cuida’m, i en general tots aquells en què es valori que la presència d’un acompanyant pot contribuir a una millor adaptació i tolerància a l’entorn hospitalari. Aquests acompanyants haurà d’anar identificats.

A la sala d’espera només hi podran restar pacients que estan esperant per ser visitats i el seu acompanyant. La resta s’haurà d’esperar al carrer o recomanar-los que marxin fins que rebin informació. Es recomana reforçar la freqüència d’informació a familiars.

Intervencions quirúrgiques HSAA, HRSC i HCAP

S’autoritza un acompanyant per pacient fins l’entrada a quiròfan, després haurà de marxar. Serà informat telefònicament quan es finalitzi la intervenció.

Consultes Externes, Gabinets diagnòstics, Hospital de Dia i Rehabilitació

No s’autoritza l’accés d’acompanyants. 

Excepcions: 

En els casos de menors, persones amb situacions de dependència, discapacitat, portadors de la targeta Cuida’m. 

Especialitats que requereixin alguna excepcionalitat (colonoscòpies, gestants, ...)

En el cas de Rehabilitació, una vegada admesos al servei,  l’acompanyant haurà de marxar.

Accés a Cafeteria 

El públic extern haurà d’aportar el certificat de vacunació.