Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, el CSG recorda la importància de prevenir les caigudes de les persones d’edat avançada tant a casa com a l’hospital

Recomanacions per la prevenció de caigudes

Avui 1 d’octubre se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran. En aquest context, el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) recorda a la població la importància de prevenir les caigudes de les persones d’edat avançada, tan en la seva vida quotidiana com quan ingressen a l’hospital.

Segons un estudi realitzat pel Departament de Recerca del CSG, la incidència de caigudes augmenta progressivament amb l'edat. Aproximadament 1 de cada 3 persones majors de 65 anys cau una vegada en un any. Aquesta xifra pot arribar al 50% en el cas dels majors de 80 anys.

Les caigudes poden tenir conseqüències greus com: fractures de maluc o canell, dislocacions de maluc i espatlla o traumatismes al cap, que poden complicar l’estat de salut de d’una persona.

 

Recomanacions a l’hospital

Quan s’ingressa a l’hospital és molt important valorar el risc de caigudes, ja que hi ha factors que augmenten les probabilitats de caure: prendre medicació sedant, dificultat de moure’s després d’una intervenció, trobar-se en un ambient desconegut, entre d’altres. L’usuari ha de tenir cura i prendre’s el temps necessari per moure’s dins de l’habitació. Ha de demanar ajuda al personal assistencial sempre que faci falta.

Algunes recomanacions per evitar caigudes a l’hospital són: aixecar-se lentament  del llit o de la butaca per evitar marejos, no córrer per anar al lavabo, evitar fer activitats de la vida quotidiana (banyar-se, vestir-se, etc.) després de la presa de medicació sedant, fer un ús adequat de les ajudes tècniques (caminadors, bastons, entre d’altres), utilitzar calçat còmode, no intentar baixar del llit amb les baranes pujades i vigilar sempre que la butaca, llit o cadira de rodes tinguin el fre posat.

 

Recomanacions a casa

És molt recomanable que  també se segueixin pautes per evitar caigudes a casa. Algunes recomanacions són:  retirar del lloc de pas els objectes que poden fer relliscar o ensopegar, desar els objectes que s’utilitzin sovint en armaris i prestatges baixos per no haver d’enfilar-se, tenir a mà els números de telèfon d’emergència i col·locar una catifa de goma a la dutxa. En cas de no tenir bona mobilitat, és favorable instal·lar baranes i agafadors al lavabo i tenir una cadira de dutxa per facilitar la transferència i evitar la fatiga durant el bany.

 

Ja fa anys que el CSG treballa per la prevenció de caigudes, com a estratègia de prevenció de salut de la població. En aquest projecte estan implicats diversos serveis del Consorci. Per una banda, l’Àrea de Qualitat ha creat un grup de treball multidisciplinar que s’encarrega de recordar la importància de valorar el risc de caigudes dels pacients ingressats i de prendre mesures per prevenir-les, així com també analitzen totes les caigudes que es produeixen al medi hospitalari per implantar accions preventives. D’altra banda, el Departament d’Investigació  i Recerca  del CSG ha treballat en la creació d’un qüestionari molt breu* que permet detectar amb exactitud el risc de caigudes de les persones d’edat avançada. Consta tan sols de dues preguntes i és capaç de classificar a la gent gran en sis categories, segons la seva probabilitat de caure múltiples vegades l’any. Aquest estudi representa un gran avenç per la prevenció de salut de la gent gran.

 

*Consultar el qüestionari: www.sirf.site

 

Estudis relacionats


Rodríguez-Molinero A et al. Caídas en la población anciana española: incidencia, consecuencias y factores de riesgo. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2015 Nov-Dec;50(6):274-80. 


Rodríguez-Molinero A et al. A two-question tool to assess the risk of repeated falls in the elderly. PLoS One. 2017 May 10;12(5):e0176703.-