El CSAPG unifica de les tarifes dels aparcaments de l’HCAP i l’HRSC

Consulteu les noves tarifes aquí


Des de l’1 de gener de 2021, les tarifes de rotació pels usuaris dels aparcaments de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’Hospital Residència Sant Camil estan unificades. A partir d’ara, les tarifes són les següents:

 • Primers 20 minuts: gratuït
 • De 20 minuts a 2 hores: 0,035 €/min
 • A partir de la 2a hora: 0,040 €/min
 • De 21 a 8 hores: gratuït
 • Màxim diari: 12,00 €

A més, a l’Hospital Residència Sant Camil, al disposar d’atenció sanitària de llarga estada, com el sociosanitari i la residència, també disposa dels següents abonaments:

 • Targeta 4 hores (caducitat 6 mesos des d'adquisició): 7,35 €
 • Targeta 8 hores (caducitat 6 mesos des d'adquisició): 13,70 €
 • Targeta 16 hores (caducitat 6 mesos des d'adquisició): 26,30 €
 • Abonament setmanal: 25,00 €
 • Abonament mensual: 46,50 €
 • Abonament trimestral: 96,00 €