El CSG incrementa l’activitat quirúrgica i redueix les llistes d’espera durant el 2017

El pla de xoc impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat, ha contribuït a reduir un 16,58% el número de pacients en llista d’espera quirúrgica durant el darrer any

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) ha tancat el 2017 amb un augment de l’activitat assistencial respecte el 2016, el que ha permès reduir la llista d’espera per a primeres visites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

Això ha estat possible, en part, gràcies al pla de xoc per reduir llistes d’espera que ha impulsat el Departament de Salut de la Generalitat durant el 2017.

 

El CSG redueix la llista d’espera per a les intervencions quirúrgiques

Durant el 2017, el CSG ha incrementat un 6,5% l’activitat quirúrgica. Aquest augment ha permès que es redueixi un 16,58% el número de pacients en llista d’espera per a cirurgies, i un 40% el promig de dies d’espera per a una intervenció, passant de 206 dies al 2016 a 123 dies al 2017.

És destacable la reducció de la mitjana de dies d’espera per a intervencions de cataractes, que ha passat de 113 dies al 2016 a 54 dies al 2017; també de les intervencions de pròtesi total de maluc que ha passat de 343 dies a 79 dies el darrer any.

 

Més primeres visites

L’any passat el CSG va realitzar un total de 53.470 primeres visites, 4.623 més que el 2016.  

 

A més el Consorci ha aconseguit reduir 28 dies el promig de temps d’espera per a una primera visita, passant de 78 dies a 50. Dada que es troba molt per sota de la mitjana de Catalunya.

 

Més proves diagnòstiques

L’any 2017 va augmentar un 14,70% el número de proves diagnòstiques realitzades. Durant el 2017 es van fer 18.009, és a dir 2.208 més que l’any 2016.

El temps mig d’espera per a aquestes proves també s’ha reduït notablement, passant de 87 a 50 dies. Xifra que es troba per sota de la mitjana catalana que és de 65 dies.

 

 

Aquest augment d’activitat ha estat possible gràcies a la professionalitat, esforç i dedicació dels treballadors del CSG. També ha contribuït la coordinació i el suport dels professionals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, que ha permès fer derivacions per aprofitar tots els recursos disponibles a les dues comarques.

Durant el 2018 se seguirà treballant en aquesta línia per tal de seguir garantint la màxima eficiència i qualitat assistencial a la població de referència.