La Societat Catalana de Reumatologia destaca la tasca que es desenvolupa dins del CSG

La Societat ha escollit per primer cop la comarca del Garraf per donar el tret de sortida al nou curs

<p">La Societat ha escollit per primer cop la comarca del Garraf per donar el tret de sortida al nou curs.

<p">L’equip de reumatologia del Consorci Sanitari del Garraf, format per tres professionals, ha vist reconeguda la seva tasca assistencial per part de la Societat Catalana de Reumatologia. La presidenta de la Societat, Sara Marsal, va aprofitar la Sessió Inaugural del Curs de Reumatologia, per destacar "el gran esforç que fa l’equip dia a dia i la consolidació d’aquest servei, inclòs en el Departament d’Aparell Locomotor, que dóna suport a tot l’hospital".

<p">Amb el temps, l’equip de reumatologia ha anat augmentant alhora que el seu volum d’activitat. Anualment, aquests tres professionals realitzen prop de 4.000 visites amb un índex de reiteració, es a dir, de segones visites, molt baix amb una mitjana de tres visites successives de cada deu. Aquest és un indicador de qualitat, ja que suposa que l’equip té un alt nivell resolutiu. A més a més, donen suport a tots els serveis a nivell d’assessorament i desenvolupen tasques assistencials a l’Hospital de Dia.

<p">La Sessió Inaugural del Curs de Reumatologia és un acte que se celebra cada any a un centre hospitalari diferent i per primer cop ha tingut lloc a la comarca del Garraf. Més de trenta professionals de tota Catalunya es van donar cita a la sala d’actes de l’Hospital Residència Sant Camil per donar el tret de sortida al nou curs 2009-2010.