CP 2017-01 Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Descripció

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Import

38.400 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

15-02-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Lloc: Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, 08810 - Sant Pere de Ribes
  • Dia: 08-03-17 / 10:00h

Estat

Formalització