CP 2017-02 Subministrament, en règim d'arrendament operatiu d'un equip de ressonància magnètica

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu d'un equip de ressonància magnètica

Descripció

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu d'un equip de ressonància magnètica

Import

1.200.000 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

27-03-17 / 14:00h

Apertura pública

    • Lloc: Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, 08810 - Sant Pere de Ribes
    • Dia: 10-04-17 / 10:00h 

Estat

Formalització