CP 2017-03 Servei de Transport de mostres biològiques i sang

Servei de Transport de mostres biològiques i sang

Descripció

Servei de Transport de mostres biològiques i sang

Import

67.200 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

21-03-17 / 14:00h

Apertura pública

    • Lloc: Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, 08810 - Sant Pere de Ribes
    • Dia: 31-03-17 / 10:00h 

Estat

Formalització