CP 2017-04 Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, de dues sales radiològiques

Instal·lació i subministrament, en règim d'arrendament operatiu, de dues sales radiològiques

Descripció

Instal·lació i subministrament, en règim d'arrendament operatiu, de dues sales radiològiques

Import

480.000 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

21-06-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Lloc: Hospital Residència Sant Camil - Ronda Sant Camil s/n - Sant Pere de Ribes
  • Dia: 15-05-17 / 10:00h 

Estat

Formalització