CP 2017-05 Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Descripció

Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Import

4.109.600 € IVA no inclòs.

Data límit recepció de sol·licituds

21-06-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Lloc: Hospital Residència Sant Camil - Ronda Sant Camil s/n - Sant Pere de Ribes
  • Dia: 03-07-17 / 10:00h 

Estat

Formalitzat