CP 2017-06 Servei de dosimetria personal

Servei de dosimetria personal

Descripció

Servei de dosimetria personal

Import

17.200,00 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

03-11-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil del Contractant. 

Estat

Formalitzat