CP 2017-07 Subministrament d'aplicació informàtica codificació CIM-9 i CIM-10

Subministrament, instal·lació i manteniment d’aplicació informàtica per la gestió de la codificació de les malalties i procediments, d’acord a les classificacions CIM-9 i CIM-10, als centres del Consorci Sanitari del Garraf.

Descripció

Subministrament, instal·lació i manteniment d'una aplicació informàtica per la gestió de la codificació de les malalties i procediments, a registrar i registrats, d'acord a les classificacions CIM-9 i CIM-10, als centres del Consorci Sanitari del Garraf

Import

24.000,00 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

13-11-17 / 14:00h

Apertura pública

  • Es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil del Contractant. 

Estat

Obert