CP 2017-09 Subministrament de tres ventiladors volumètrics

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf.

Descripció

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf

Import

54.000,00 € IVA no inclòs. 

Data límit recepció de sol·licituds

26-01-2018 / 14:00h

Apertura pública

  • Es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil del Contractant. 

Estat

Proposada Adjudicació