CP 2018-02 Subministrament de mobiliari clínic

Subministrament i instal·lació de mobiliari per diverses unitats del Consorci Sanitari del Garraf.

Descripció

Subministrament i instal·lació de mobiliari clínic per diverses unitats del Consorci Sanitari del Garraf

Import

117.400,00 € IVA no inclòs. 

Data límit de presentació d'ofertes

05-04-2018 / 14:00h

Obertura pública del sobre 2

  • Es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores.