Contracte derivat de l'Acord Marc CSC E 8/15 - Subministrament de Xeringues

Contracte derivat de l'Acord Marc pel subministrament de Xeringues gestionat amb el Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya (SACAC).