1 EXPERT/A EN GERONTOLOGIA PER PROJECTE D'INNOVACIÓ

Convocatòria per obra o servei vinculat a la Operació Better Aging. Referència DOCÈNCIA_GER2019-11

Cerquem un/a col·laborador/a expert/a en gerontologia per projecte d’innovació amb tecnologia en gent gran de la Operació Better Aging. L’objecte de la Operació és millorar l’envelliment actiu, saludable i participatiu amb models d’atenció innovadores que incorporen noves tecnologies.

Missió i responsabilitats del lloc:

Donarà suport al desenvolupament de la Operació, en coordinació amb la resta d’operacions del PECT-Garraf (projecte d’especialització i competitivitat territorial) Envelliment actiu i saludable, i dependència.

 -  Participar en el Grup focal

 -  Participar en la selecció del servei o producte de servei a estudi

-   Participar en el desenvolupament dels pilots

-   Coordinar-se amb els agents socials locals i amb els referents vitals dels participants als pilots

-   Recollir les dades generades als pilots

-   Participar en la difusió de l’Operació

Requisits específics:

-  Acreditació de la titulació de Grau o Diplomatura en Infermeria o de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria.

 -  Formació i/o experiència en gerontologia assistencial i treball interdisciplinar, es valorarà coneixements i experiència en recerca bàsica, innovació bàsica, comportament i noves tecnologies, xarxes socials aplicades a la salut o el comportament humà..

-   Coneixements en fragilitat de la gent gran i aïllament no desitjat.

-   Familiaritat amb entorns 2.0, programaris per a mòbils (APPS) i xarxes socials.

-   Ofimàtica a nivell d’usuari i català/castellà/anglès.
        
 Oferim:
- Contractació per obra o servei vinculat a la Operació Better Aging. La finalització del contracte es produirà un cop assolides les 563h (aprox. 8 mesos) que es preveu per la finalització de la missió del lloc de treball.

- Retribució salarial establerta pel Grup 2 (Personal diplomat) o 3 (Personal assistencial amb titulació de grau mig) segons titulació, del conveni del SISCAT.

-  Jornada a temps parcial (50% de la jornada) al centre de treball Hospital Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú).

 
Es valorarà:
-  Col·laboracions prèvies en projectes de recerca o innovació, i/o treball amb gent gran.
-  Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents agents socials.
-  Capacitat de comunicació, empatia i escolta activa, proactivitat, gestió de la informació, rigor i mètode.
 
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència DOCENCIA_GER2019-11 o a través de la pàgina web www.csg.cat/Professionals/Treballa amb nosaltres, abans del 31/12/2019.

Més informacióProjecte Better_Aging   https://www.csg.cat/nosaltres/recerca/

Data incorporació:  A partir de l’1 de març de 2020.