1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Convocatòria per interinitat. Referència ANEST_2019-2

Requisits específics:

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Anestesiologia i reanimació (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

- Contracte laboral d'interinitat pendent de convocatòria.

- Retribució salarial segons conveni SISCAT.

- Jornada a temps complet.

- Incorporació immediata.

Es valorarà:

- Orientació preferent a tasca assistencial.

- Capacitats de treball en equip.

- Experiència en hospitals comarcals de referència.

- Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada. 

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 25 de juliol de 2019.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: emplenant el formulari de sol·licitud d'accés oferta pública del lloc web del Consorci Sanitari del Garraf www.csg.cat (apartat: Professionals/Treballa amb nosaltres/Oferta Pública) indicant la referència ANEST_2019-2, adjuntant el currículum i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits en format PDF. En el procés de selecció es valoraran els mèrits curriculars, entrevistes i, si s’escau, proves psicotècniques.

Per a més informació a: rhseleccio@csg.cat indicant a l’assumpte la referència del lloc de treball.

Data incorporació: Immediata