1 METGE/SSA URGÈNCIES

Convocatòria per interinitat. Referència URG_2019-2

Requisits específics:

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

- Contracte laboral d'interinitat pendent de convocatòria.

- Retribució salarial segons conveni SISCAT.

- Jornada completa o temps parcial (dedicació màxima 1688 hores anuals).

- Incorporació immediata.

- Formació continuada i carrera professional

Es valorarà:

- Especialitat en Medicina Familiar i comunitària.

- Orientació preferent a tasca assistencial.

- Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 1 de juny de 2019.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: emplenant el formulari Envia el teu cv del lloc web del Consorci Sanitari del Garraf www.csg.cat (apartat: Professionals/Treballa amb nosaltres/Envia el teu cv) indicant la referència URG_2019-2, adjuntant el currículum i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits en format PDF. En el procés de selecció es valoraran els mèrits curriculars, entrevistes i, si s’escau, proves psicotècniques.

Per a més informació a: rhseleccio@csg.cat indicant a l’assumpte la referència del lloc de treball.

Data incorporació: Immediata.