1 PSICÒLEG/A PER PROJECTE D'INNOVACIÓ

Convocatòria per obra o servei vinculat a la Operació Better Aging. Referència DOCÈNCIA_2019-10

Cerquem un col·laborador psicòleg/psicòloga per projecte d’innovació amb tecnologia en gent gran de la Operació Better Aging. L’objecte de la Operació és millorar l’envelliment actiu, saludable i participatiu amb models d’atenció innovadores que incorporen noves tecnologies.

Missió i responsabilitats del lloc:

Donarà suport al desenvolupament de la Operació, en coordinació amb la resta d’operacions del PECT-Garraf (projecte d’especialització i competitivitat territorial) Envelliment actiu i saludable, i dependència.

 -  Col·laborar en el suport del Grup Focal.

-  Mantenir actualitzats els coneixements i cerques bibliogràfiques de l’Operació

-  Identificar eines de mesura de resultats per als objectius identificats

-  Participar en la selecció del servei o producte de servei a estudi

-  Participar en la identificació de la mostra dels pilots i el reclutament dels participants als pilots

-  Donar suport als pilots

-  Coordinar-se amb els agents socials locals i amb els referents vitals dels participants als pilots

-  Recollir les dades generades als pilots

-  Col·laborar en l’anàlisi dels resultats

-  Participar en la difusió de l’Operació

Requisits específics:

- Acreditació de la titulació de Grau o Llicenciatura en Psicologia Clínica, preferentment amb Màster en Psicologia General Sanitària, Neuropsicologia, Psicogerontologia o similar.

 - Formació i/o experiència en coordinació de grups, treball amb grups focals, recerca bàsica, innovació bàsica, comportament i noves tecnologies, teleassistència o telemedicina, xarxes socials aplicades a la salut o el comportament humà

 - Coneixements en fragilitat de la gent gran i aïllament no desitjat

 - Familiaritat amb entorns 2.0, programaris per a mòbils (APPS) i xarxes socials

 - Ofimàtica a nivell d’usuari i català/castellà/anglès.

        
 Oferim:

- Contractació per obra o servei vinculat a la Operació Better Aging. La finalització del contracte es produirà un cop assolides les 563h (aprox. 8 mesos) que es preveu per la finalització de la missió del lloc de treball

- Retribució salarial establerta pel Grup I del conveni del SISCAT

- Jornada a temps parcial (50% de la jornada) al centre de treball Hospital Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú)

 
Es valorarà:
-  Col·laboracions prèvies en projectes de recerca o innovació, i/o treball amb gent gran.
-  Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents agents socials.
-  Capacitat de comunicació, empatia i escolta activa, proactivitat, gestió de la informació, rigor i mètode.
 
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència DOCENCIA_2019-10 o a través de la pàgina web www.csg.cat/Professionals/Treballa amb nosaltres, abans del 22/10/2019.

Més informacióProjecte Better_Aging   https://www.csg.cat/nosaltres/recerca/

Data incorporació:  A partir de l’1 de novembre de 2019.