3 METGES/SSES ESPECIALISTES EN NEUROLOGIA

Convocatòria contractació indefinida (interinitat pendent de convocatòria). Referència NEURO_2020-1.

 

Cerquem 3 metges/sses especialistes en Neurologia per integrar-se en el Servei de Neurologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú).

 Requisits específics:

 •  Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Neurologia via MIR  (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

 •  Consulta especialitzada de Neurologia, hospitalització i exploracions complementàries.
 •  Projecte en consorci hospitalari d’àmbit comarcal, amb formació continuada i carrera professional.
 •  Facilitats per l’assistència a congressos i jornades, i el desenvolupament de projectes d’investigació i docència.
 •  Incorporació immediata.
 •  Contractació laboral indefinida (interinitat pendent de convocatòria).
 •  Retribució salarial segons conveni SISCAT.
 •  Jornada completa: 1688 hores anuals. 

Es valorarà:

 •  Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).
 •  Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
 •  Experiència en electromiografia.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 31 de gener 2020.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: per correu electrònic a rhseleccio@csg.cat adjuntant el curriculum indicant la referència NEURO_2020-1.