Director/a d’Operacions Assistencials

Cerquem un professional amb experiència, capacitat i il·lusió per co-liderar un projecte de transformació assistencial en una entitat pública del sector concertat. Comprèn tots els serveis clínics i de suport assistencial. La persona dependrà directament de gerència. Haurà de liderar la integració assistencial entre els diferents centres.

FUNCIONS:

 • Participar, amb la resta del comitè de direcció, en la definició i desplegament del pla estratègic per assolir els objectius estratègics.
 • Dirigir, coordinar i motivar els equips professionals dels diferents serveis assistencials per a l’assoliment dels objectius que han de tenir assenyalats anualment. Fer avaluació del rendiment personalitzada a tots els col·laboradors a través dels comandaments.
 • Planificar, dirigir i fer seguiment de l’activitat assistencial dels diferents nivells assistencials, adequant els objectius d’activitat als objectius estratègics i econòmics amb criteri de sostenibilitat.
 • Participar del seguiment pressupostari d’ingressos i despeses, així com en la gestió i anàlisi descentralitzada de costos amb el conjunt de comandaments assistencials i no assistencials del Consorci.
 • Cercar l’adequació en l’ús dels recursos assistencials (humans, d’equipament i tecnològics) en tots els àmbits clínics.
 • Vetllar per la qualitat en la prestació dels serveis, tot gestionant la informació de que disposarà sobre indicadors d’efectivitat, eficiència, seguretat, accessibilitat i satisfacció dels clients.
 • Contribuir al manteniment i al foment de les relacions institucionals del Consorci i participar dels plans de comunicació interna i externa.

REQUISITS:

 • Llicenciat en medicina i cirurgia en universitat europea.
 • Domini del català i el castellà escrit i parlat.
 • Experiència professional en el sector salut superior a 10 anys.
 • Experiència en llocs de responsabilitat, en l’àmbit sanitari.

CONDICIONS:

 • Contracte estable.
 • Horari: a negociar.

Sol·licituds poden enviar el seu cv a : Barcelona@intalentlab.com  amb la Referència: DIR OPER ASSIST CSAPG.