Director/a responsable de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, Treball Social i RSC

El professional té com a missió representar i actuar com interlocutor entre els usuaris, ciutadans i el conjunt del CSAPG. S'encarregarà de dirigir, impulsar i avaluar la Unitat d'Atenció al Ciutadà d'acord amb l'estratègia de l'entitat i els drets dels usuaris/àries, captant la seva opinió amb la finalitat d'aconseguir una Institució més propera, personalitzant i humanitzant l'assistència.

RESPONSABILITATS PRINCIPALS:

  • Representar al Comitè de Direcció al col·lectiu de professionals que s'integren a la Direcció i els interessos dels usuaris.
  • Planificar i gestionar eficientment els RH dependents d'aquesta direcció (Atenció a la ciutadania, Admissions i Treball social).
  • Liderar i coordinar les persones al seu càrrec, assegurant que actuen d'acord amb l'estratègia, valors, missió i visió del Consorci.
  • Vetllar per la seva competència, implicació i satisfacció posant l'èmfasi en la coordinació entre equips, processos i projectes i el manteniment del clima laboral apropiat.

S’OFEREIX:

  • Contracte laboral amb dedicació completa
  • Incorporació inmediata
  • Carrera professional
  • Retribució segons vàlua del candidat

Interessats/es enviar CV a mcamps@intalentlab.com o trucar al 697 391 728.

Fi del període de presentació de candidatures: 10 de desembre de 2021