Metge/essa amb especialitat en Nefrologia

El CSAPG precisa incorporar un/a Metge/essa per integrar-se en la Unitat de Nefrologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Acreditació de l'especialitat de medicina en Nefrologia.

Oferim:

  • Contractació d'interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
  • Formació continuada i carrera professional.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i Curriculum Vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència NEFRO_2021_CSAPG.