METGE/ESSA AMB ESPECIALITAT MEDICINA INTENSIVA

CONVOCATÒRIA OFICIAL - L’Hospital Sant Camil precisem incorporar un/a metge/essa per integrar-se en la Unitat de Cures Intensives. REFERÈNCIA UCI_2021-1.

 

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Acreditació de l’especialitat de medicina intensiva. 


Oferim:

  • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional. 

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 12 de febrer de 2021. 
 

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència UCI_2021-1.