Metge/essa especialista en Aparell Digestiu

Cerquem Metge/ssa especialista en Aparell Digestiu per integrar-se al Servei de Digestiu pel desenvolupament d'activitats i processos propis de Consultes Externes i Endoscòpies del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

REQUISITS ESPECÍFICS:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
  • Especialista en l'Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris)

OFERIM:

  • Contractació d'interinatge pendent de convocatoria
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT
  • Jornada a temps complet, dedicació màxima de 1688 hores anuals
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera profesional
  • Participació en nou projecte de serveis per al desenvolupament d'àrees especialitzades dintre de l'especialitat
     

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DOCUMENTACIÓ: des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 17 de gener de 2022.

 

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ:
Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència DIG_CSAPG_2021