Metge/essa especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

Cerquem metge/ssa especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

 

 

REQUISITS ESPECÍFICS:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d'especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).  

OFERIM:

  • Contractació d'interinatge per IT, de llarga duració.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada a temps complet, més guàrdies, dedicació màxima de 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional.  

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ:

  • Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència CIR_CSAPG_2021_C2.