Metge/essa especialista en Oftalmologia

Cerquem Metge/ssa especialista en Oftalmologia per integrar-se en el Servei d’Oftalmologia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. REF. OFT_CSAPG_2021

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
  • Especialista en Oftalmologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

  • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada a temps complet.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional.

Es valorarà:

  • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
  • Experiència en hospitals comarcals de referència.
  • Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 31 de gener de 2022.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència OFT_CSAPG_2021

Data incorporació: Immediata