Metge/essa per integrar-se al Servei d'Urgències

Cerquem facultatius de medicina general amb experiència i competències pròpies del servei, per integrar-se al Servei d’Urgències del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, es valoraran metges/ses que tinguin especialitat de Medicina Familiar, Medicina Interna o Geriatria.


Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Acreditació de l’especialitat obtinguda. En cas de no tenir especialitat reconeguda/ homologada, es valorarà l’experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).


Oferim:

  • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional.


Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins l’18 de novembre de 2021.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud, títol de medicina, títol d’especialista i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_2021-3.