Metge/ssa amb especialitat en Medicina Intensiva o amb experiència demostrable

Cerquem un/a Metge/ssa per integrar-se en la Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Acreditació de l’especialitat en medicina intensiva o amb experiència demostrable

Oferim:

  • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional.

Es valorarà:

  • Orientació preferent a tasca assistencial.
  • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins 10 de febrer de 2022.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència UCI_2021_CSAPG