2 METGES/SSES ESPECIALISTES EN TRAUMATOLOGIA

Cerquem dos Metges/sses especialistes en Traumatologia per integrar-se en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú).

Convocatòria per interinitat. Referència COT_2019-4

Requisits específics:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Traumatologia  (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Experiència en l’exercici de la especialitat.

Oferim:

  • Contractació d’interinitat pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa més guàrdies d’atenció continuada en els diferents dispositius del consorci. Dedicació màxima: 1688 hores anuals.
  • Projecte en consorci hospitalari d’àmbit comarcal.
  • Incorporació immediata.
  • Integració en un equip jove, amb formació continuada i carrera professional. Facilitats per l’assistència a congressos i jornades, i el desenvolupament de projectes d’investigació i docència.

 Es valorarà:

  • Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).
  • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins l’1 de juny de 2019.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a rhseleccio@csg.cat, indicant la referència COT_2019-4.

Data incorporació:  Immediata.