OFERTA TANCADA.- RESPONSABLE SEGURETAT I HIGIENE INDUSTRIAL. TÈCNIC SUPERIOR EN PRL

OFERTA TANCADA.- El Servei de Prevenció del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Garraf, precisa incorporar un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals per integrar-se a un equip multidisciplinari que cobreix totes les disciplines del RD 39/1997. El Servei de Prevenció és PROPI i gestiona 4 centres de salut, amb una plantilla total al voltant de 1800 professionals.

Oferim:

  • Incorporació a la plantilla dintre d’un equip de professionals
  • Incorporació immediats
  • Sou segons Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
  • Horari a concretar amb el candidat/ta
  • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

Requisits:

  • Titulació universitària, preferentment en disciplines tècniques i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de Seguretat e Higiene.
  • Acreditació com a personal tècnic competent en l’elaboració de PAU a nivell bàsic i superior d’acord al Decret 82/2010
  • Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de la PRL, especialitat Seguretat en el treball, en el sector sanitari i/o sociosanitari. 

 

Mitjà de presentació de candidatures i documentació:

Envia un CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB), si supera aquest volum enviar a través de we transfer- a convocatories@csapg.cat amb la referència: HP-TÈCNICPRL