Composició del CSG

El Consorci Sanitari del Garraf és una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius.

El Consorci Sanitari del Garraf està format per:

Presidenta

Sra. Neus Lloveras i Massana, com a Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Vicepresidenta

Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, com a Alcaldessa de Canyelles

Vocals

Sra. Montserrat Carreras i Garcia, com a Alcaldessa de Cunit

Sra. Marta Verdejo i Sánchez, com a Alcaldessa d’Olivella

Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, com a Alcaldessa de Cubelles

Sr. Miquel Forns i Fusté, com a Alcalde de Sitges

Sra. Abigail Garrido i Tinta, com a Alcaldessa de Sant Pere de Ribes

Sr. Emili Villar i Pernas, en nom i representació del pratronat de la Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil

Sr. Juan Luís Ruiz i López, en nom i representació del pratronat de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat.

Secretari

Sr. Josep Gomáriz i Meseguer