Missió

El Consorci Sanitari del Garraf som una entitat pública vinculada al seu territori que té com a missió  satisfer amb excel•lència i de forma sostenible les necessitats sanitàries i socials de les persones de la nostra àrea d’influència amb un enfocament integral.

Visió

El 2020, volem ser:

  • Una organització sanitària econòmicament sostenible i de confiança per a tots els habitants del Govern Territorial de Salut del Garraf pel que fa a l’atenció sanitària especialitzada i a l’assistència sociosanitària.
  • Un centre referent d’hospitalització d’aguts pels hospitals generals bàsics de l’entorn, que es caracteritza per haver triat deliberadament els elements pels quals es diferencia dels centres del seu entorn i que són motors d’activitat, atractivitat i referència.
  • Una Xarxa de Serveis Integrada, garantint el continu assistencial als habitants de la nostra zona d’influència. El CSG ofereix doncs una atenció coordinada entre els seus propis dispositius i entre aquests i la resta d’actors del territori.
  • Una organització fortament orientada al pacient, amb un enfocament comunitari de l’atenció i una optimització de l’accessibilitat de la població tant als recursos com als serveis del CSG. Aquest rol comunitari es veu impulsat pel seu important rol d’hospital docent.

Valors

El Consorci Sanitari del Garraf va elaborar el 2010 una Declaració Compartida de Valors, en què els professionals van decidir que els valors vertebradors de la institució són:

  • Respecte. Entenem que totes les persones són mereixedores de respecte, consideració i sensibilitat.
  • Professionalitat. Ens mou el compromís, la responsabilitat i l'afany de superació en la competència i pràctica professional.
  • Equip. Actuem amb cooperació i confiança entre professionals, pacients i centres, per aconseguir objectius comuns.
  • Qualitat. Treballem per satisfer les necessitats de salut i socials de les persones, amb innovació i millora continua des d'un punt de vista tècnic i humà.