Hospital Residència Sant Camil - Seu

L'Hospital Residència Sant Camil és l'hospital de refèrencia de la comarca del Garraf. El centre està integrat a la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública i ofereix assistència sanitària i sociosanitària des de l'any 1975. Els 25.000m2 d'instal·lacions acullen un ampli ventall de serveis i especialitats mèdiques al servei de la població del territori.

Info contacte           

 

 

Especialitats

 •     Anestesiologia i Reanimació / Clínica del Dolor
 •     Cardiologia
 •     Cirurgia General / Digestiva / Patologia Mamària
 •     Cirurgia Maxil·lofacial
 •     Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 •     Cirurgia Vascular
 •     Dermatologia
 •     Digestiu
 •     Endocrinologia
 •     Geriatria
 •     Ginecologia i Obsterícia

 

 

 •     Hematologia clínica
 •     Medicina Interna
 •     Malalties Infeccioses
 •     Nefrologia
 •     Neurologia
 •     Oftalmologia
 •     Oncologia
 •     Otorinolaringologia
 •     Pediatria
 •     Pneumologia
 •     Reumatologia
 •     Urologia

Àrees d’atenció

 • Consultes externes 
 • Cures intensives 
 • Cures pal·liatives 
 • Hopital de Dia de Crònics
 • Hospital de Dia Onco-hematològia
 • Llarga estada

 

 

 • Psicogeriatria
 • Quiròfans
 • Residència
 • Residència assistida
 • Urgències

Àrees de suport a l'atenció

 • Anatomia Patològica
 • Banc de sang
 • Diagnòstic per la imatge  
 • Farmàcia   
 • Fisioteràpia
 • Laboratori

 

 

  • Podologia
  • Psicologia
  • Teràpia ocupacional
  • Treball social
  • Unitat de Diagnòstic Ràpid