Memòria 2015

A continuació presentem la Memòria Anual 2015 del Consorci Sanitari del Garraf. En quest document recollim l’activitat assistencial i de responsabilitat social de la nostra organització i els projectes més significatius duts a terme durant el darrer any.

Clica aquí per visualitzar la Memòria 2015