Memòria 2016

Presentem la Memòria Anual 2016 del Consorci Sanitari del Garraf: un recull d’activitat assistencial i de responsabilitat social i dels projectes més significatius duts a terme durant el darrer any.

Clica aquí per visualitzar la Memòria 2016