Adjudicats

Subministrament del material fungible per neuroestimulació i la cessió d’un neuroestimulador per l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci...

Llegir més

Contracte derivat de l'Acord Marc pel subministrament de Xeringues gestionat amb el Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci de...

Llegir més

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf.

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 3/15, relatiu al subministrament d'agulles i Llancetes pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 3/15, relatiu al subministrament de catèters pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més