Adjudicats

Contracte derivat de l'Acord Marc pel subministrament de Xeringues gestionat amb el Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci de...

Llegir més

Subministrament, instal·lació i manteniment d’aplicació informàtica per la gestió de la codificació de les malalties i procediments, d’acord a les...

Llegir més